0212 343 0 342 info@egcenerji.com
 

ORTAKLIK YAPIMIZ

EGC Enerji Çözümleri A.Ş. (“EGC Enerji”), hisseleri EGLYO kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından düzenlenen ve denetlenen Egeli & Co. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“EGC Girişim”) %100 bağlı ortağıdır.

EGC Girişim ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak sosyal refahı yükseltmek için önemli olan enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere yüksek değer yaratma potansiyeli olan sektörlerdeki yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek, gerek yerli gerek yabancı kurumsal ve bireysel yatırımcılara bu sektörlerdeki büyüme potansiyelini şeffaf ve regüle bir yatırım platformunda değerlendirme imkânı sağlamaktadır. EGC Girişim, 2012 yılının Aralık ayında tamamlanan şirket statüsü değişikliği ile enerji sektöründe girişim sermayesi yatırımlarına başlamıştır.

Grubun Enerji Sektöründeki Diğer Yatırımları:

KARESİ JEOTERMAL
%50
İştirak
ENDA ENERJİ HOLDİNG
%3,17
Bağlı Menkul Kıymet